HTML DOM DD 对象

DD 对象

DD 对象代表 HTML <dd> 元素。

访问 DD 对象

您可使用 getElementById() 来访问 <dd> 元素:

var x = document.getElementById("myDD");

亲自试一试

创建 DD 对象

您可使用 document.createElement() 方法来创建 <dd> 元素:

var x = document.createElement("DD");

亲自试一试

标准属性和事件

DD 对象支持标准属性事件

相关页面

HTML 参考手册:HTML <dd> 标签