XSLT element-available() 函数

定义和用法

element-available() 函数返回一个布尔值,该值指示 XSLT 处理器是否支持指定的元素。

该函数只能用来测试位于模板主体的元素。这些元素是:

 • xsl:apply-imports
 • xsl:apply-templates
 • xsl:attributes
 • xsl:call-template
 • xsl:choose
 • xsl:comment
 • xsl:copy
 • xsl:copy-of
 • xsl:element
 • xsl:fallback
 • xsl:for-each
 • xsl:if
 • xsl:message
 • xsl:number
 • xsl:processing instruction
 • xsl:text
 • xsl:value-of
 • xsl:variable

语法

boolean element-available(string)

参数

参数 描述
string 必需。规定要测试的元素。

例子

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<xsl:choose>
<xsl:when test="element-available('xsl:comment')">
<p>xsl:comment is supported.</p>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<p>xsl:comment is not supported.</p>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:choose>
<xsl:when test="element-available('xsl:delete')">
<p>xsl:delete is supported.</p>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<p>xsl:delete is not supported.</p>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</body>
</html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

查看 XSL 文件查看结果