PHP zip_open() 函数

定义和用法

zip_open() 函数打开 ZIP 文件以供读取。

如果成功,则返回 zip 文件档案资源。如果失败,则返回 false。

语法

zip_open(filename)
参数 描述
filename 必需。规定要打开的 zip 文件的文件名和路径。

提示和注释

提示:新打开的 zip 文件资源之后可被 zip_read()zip_close() 函数使用。

实例

<?php
$zip = zip_open("test.zip");

zip_read($zip);

// 一些代码...

zip_close($zip);
?>